Proces

Over onze productieprocessen

Het proces

Het beitsproces is van toepassing op austenitisch roest vast staal soorten en duplex.

Waarom:

Tijdens bewerkingen aan en van roestvast staal wordt de dunne chroomoxidehuid beschadigd. Bij de fabricage vindt meestal al ijzerbesmetting plaats door het gebruik van stalen gereedschap. Om de vervuilde (verbrande) oxidehuid en het “vreemd ijzer” te verwijderen, dient er gebeitst te worden.

De stappen:

Als eerste worden alle materialen ontvet door deze onder te dompelen of in te nevelen met een alkalische oplossing. Hierna wordt het materiaal onder hoge druk afgespoten om vetresten en organische vervuiling te verwijderen.

Door het materiaal chemisch te behandelen in een oplossing van onder andere salpeterzuur en fluorwaterstofzuur, wordt de oxidehuid losgemaakt c.q. opgelost, waarbij ook ijzerdeeltjes en carbiden oplossen. Tevens wordt door de chemische samenstelling extra chroom naar het oppervlak gehaald, wat noodzakelijk is voor de zone waar warmte, door lassen en slijpen, is ingebracht.

Na het chemische proces worden de objecten onder hoge druk afgespoten met gedemineraliseerd water, waarbij de restanten van de oude oxidehuid worden verwijderd.

Het actieve oppervlak zal een verbinding met zuurstof aan willen gaan, wat men passiveren noemt. Na een periode van ca 14 uur zal de chroomoxidehuid weer volledig gesloten zijn en is de corrosieweerstand van het materiaal weer hersteld.

Bij onderdelen waar capillairen aanwezig zijn, zullen deze chemisch worden gepassiveerd door de onderdelen te dompelen c.q. in te nevelen met een salpeterzuur oplossing.

Hierna worden de onderdelen nogmaals onder hoge druk gereinigd met gedemineraliseerd water. Het passivatieproces zal zich door deze extra behandeling al in enkele uren voltrekken.

De methodes:

Er zijn 3 manieren om het proces uit te voeren:

  • Dompelmethode
  • Sproeien (innevelen)
  • Circuleren

Al het werk wordt verricht in onze werkplaats

De kwaliteit

Beitsen en passiveren van RVS is geen cosmetische oppervlaktebehandeling die ervoor zorgt dat uw product er fraaier uit komt te zien. Dat is wel mooi meegenomen. Beitsen en passiveren zijn de beste behandelingen om de corrosieweerstand te herstellen, zoals aangegeven door o.a. NIL, FME en de Metaalunie (praktijkaanbeveling LM.94.04.) Andere oppervlaktebehandelingen zoals slijpen, borstelen, keramisch- en glasparelen en waterstralen herstellen in veel mindere mate de corrosieweerstand van het materiaal. Zij hebben een meer een cosmetisch karakter. Deze behandelingen dienen veelal na het beitsen uitgevoerd te worden. In ons uitgebreide netwerk hebben wij goede partners die deze behandeling uit kunnen voeren.

Afmeting werkplaats
650 m²

Afmetingen dompelbad
10 x 2 x 1,5 meter

Kraancapaciteit
8 ton

Onze tevreden klanten